İnternet sayfamıza hoş geldiniz

Hakkımızda

Schloß Winnenden Kliniği psikiyatrik psikoterapi, psikosomatik, geronto-psikiyatri ve bağımlılıktan kurtulma alanlarında tedavi veren, yenilikçi, açık iletişim ilkesine bağlı bir uzman kurumdur. Winnenden, Ellwangen ve Schwäbisch Gmünd merkezlerinde yatılı, yarı yatılı ve ayakta tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Her hastaya kendi kişisel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir tedavi olanağı sunulur. Klinik, Rems-Murr-Kreis, Landkreis Ludwigsburg Süd ve Ostalbkreis bölgelerine yerel psikiyatrik ve psikoterapötik bakım ve tedavi hizmetleri sunmakla görevlidir. Sözü edilen bölgelerde yaklaşık 1 milyon insan yaşamaktadır.

Düzenli klinik hizmetlerinin ve temel hizmet görevlerinin yüksek kalite standartları doğrultusunda yerine getirilmesinin yanı sıra, kliniğin önem verdiği diğer konular dışa açılmak ve ruh hastalarının psikolojik bariyerlerini ve damgalanmasını (stigmatizasyon) ortadan kaldırmaktır. Klinik, ruh hastalıklarıyla ilgili bilgilendirme toplantılarının yanı sıra düzenli olarak okuma, konser ve sanat sergileri gibi kültürel etkinlikler de düzenlemektedir. Tedavilerde öne çıkan önemli bir unsur da, kişiye özel hazırlanan tedavi planına göre kombine edilerek uygulanan müzik, sanat ve spor terapisi, ergoterapi ve fizyoterapi gibi özel tedavi yöntemleridir. Bütüncül yaklaşımda aile yakınlarının tedavi sürecine dahil edilmesi de önemli bir rol oynar.

Etkinliklere git

Genel Psikiyatri

Genel Psikiyatride akut ruhsal sorunlarla karşı karşıya olan yetişkin insanlar tedavi edilir. Burada şizofrenik, bipolar ve depresif bozukluklar ve akut yaşam krizleri ağırlıktadır.

Klinik für Allgemeinpsychiatrie und Psychotherapie

Geronto-Psikiyatri (yaşlı psikiyatrisi)

Klinik psikiyatri ile psikoterapinin bir dalı olan geronto-psikiyatri yaşlı insanlarda psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

Burada, yaşlı nüfusun giderek artması bağlamında kapsamlı ve özelleştirilmiş tedavi olanakları sunulmaktadır. Yatılı ve yarı yatılı tedavi seçeneklerinin yanı sıra yaygın ayakta tedavi olanakları ile sağlık destekleyici ve hastalık önleyici önlemler sunmaktayız. Bunun ötesinde demans (bunama) hastalarına yönelik özel olanaklar da mevcuttur.

Klinik für Alterspsychiatrie und Alterspsychotherapie

Psikosomatik Tıp

Psikosomatik tıp insanın ruhu ile bedeni arasındaki bağlantılar ve karşılıklı etkileşimler ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bunlar arasında yeterli organik bulgu vermeyen bedensel bozukluklar, yeme bozuklukları gibi vücudu da etkileyen ruhsal bozukluklar olduğu gibi, gidişi hastanın ruhsal durumuyla yakından ilişkili olan bedensel hastalıklar da sayılabilir.

Amaç bedensel ve ruhsal semptomları yatıştırmak ve hastalara hastalıklarını etkileyen çeşitli ilişkileri anlamalarına yarayacak bilgiler sağlamaktır.

Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

Bağımlılık Tedavisi ve Bağımlılıktan Kurtulma

Bağımlılık tıbbı ve bağımlılık terapileri ile ilişkili tedavi olanakları, uyuşturucu madde, alkol ve ilaç kötüye kullanımına bağlı hastalık tablolarına yöneliktir. Zehirden arındırma, tedaviye devam etme motivasyonu oluşturma ve bağımlılık yapan madde kullanım alışkanlıklarını değiştirme gibi önlemler kapsayan uzmanca bir bağımlılık tedavisinin yanı sıra psikiyatrik hastalıkları olan hastalar için ayrıca tedavi seçenekleri içerir.

Klinik für Suchttherapie und Entwöhnung